O Fundacji

Fundacja Parkinsona została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 21 marca 2012 roku. Fundatorką jest Jadwiga Pawłowska-Machajek, której życie od momentu postawienia diagnozy zostało na zawsze połączone z Parkinsonem. W początkowym okresie działalności organizacja funkcjonowała pod nazwą Fundacja na Rzecz Chorych na Parkinsona.

Miała na celu poprawę sytuacji chorych na Lubelszczyźnie. Dlatego też rozpoczęto działania propagujące wiedzę o chorobie oraz wspierające osoby chore z regionu i ich rodziny.

Od tego czasu Fundacja rozszerzyła działania na skalę ogólnopolską i funkcjonuje pod krótszą, a równocześnie pojemniejszą nazwą Fundacji Chorób Mózgu. Jej misją jest wszechstronna pomoc na rzecz chorych na choroby mózgu

Cele

WSPARCIE merytoryczne, psychologiczne, informacyjne osób cierpiących na choroby neurologiczne, jak również bliskich chorych i ich rodzin, bez których funkcjonowanie często nie jest możliwe.

EDUKACJA i zwiększanie wiedzy na temat chorób neurologicznych, zarówno wśród lekarzy i personelu medycznego, jak i wśród ogółu społeczeństwa.

Statut

Zapoznaj się ze statutem Fundacji Chorób Mózgu.

ZOBACZ

Doradcza Rada Medyczna

Działania Fundacji Chorób Mózgu wspiera Doradcza Rada Medyczna (DRM) FCHM. W skład Rady wchodzą najwybitniejsi neurolodzy z różnych specjalności w kraju:

1/ Prof. Alina Kułakowska
2/ Dr hab. Alicja Kalinowska
3/ Dr hab. Iwona Sarzyńska-Długosz
4/ Prof. Jarosław Sławek
5/ Dr hab. Dariusz Koziorowski

Cele

WSPARCIE merytoryczne, psychologiczne, informacyjne osób cierpiących na choroby neurologiczne, jak również bliskich chorych i ich rodzin, bez których funkcjonowanie często nie jest możliwe.

EDUKACJA i zwiększanie wiedzy na temat chorób neurologicznych, zarówno wśród lekarzy i personelu medycznego, jak i wśród ogółu społeczeństwa.

Statut

Zapoznaj się ze statutem Fundacji Chorób Mózgu.

ZOBACZ

Doradcza Rada Medyczna

Działania Fundacji Chorób Mózgu wspiera Doradcza Rada Medyczna (DRM) FCHM. W skład Rady wchodzą najwybitniejsi neurolodzy z różnych specjalności w kraju:

1/ Prof. Alina Kułakowska
2/ Dr hab. Alicja Kalinowska
3/ Dr hab. Iwona Sarzyńska-Długosz
4/ Prof. Jarosław Sławek
5/ Dr hab. Dariusz Koziorowski